Malorážka Kriegskohorte v.č. 325780 r. 22 Lr - Kliknutím na obrázek zavřete