facebook
Zbraně-macháček
lista

Pistole CZ 39 v.č. 286237 r.9 mm Br.
Kód:
Dodáváme během: Obvykle 2-4 dnů
Naše cena: 32166,- Kč
 
Koupit: vyprodáno
   
Sériová výroba - počátek konce

Výzbrojní komise MNO se znovu sešla již 30. dubna 1938. Jelikož výsledky střeleb i celkové hodnocení pistolí vyznělo pozitivně, podala návrh na zavedení nového vzoru pistole do armádní výzbroje. Komise rovněž označila konstrukci pistole za duchovní vlastnictví České zbrojovky ve Strakonicích.
Na základě uvedeného návrhu vydalo 1. června 1938 MNO výnos č. 2616 Taj.-hl. št. /3 odděl. 1938, jímž byla strakonická zbraň zavedena do výzbroje armády Československé republiky pod označením "pistole vz. 38". Dne 14. června 1938 byla do Strakonic odeslána objednávka MNO na 41 000 kusů pistolí vz. 38, pro něž zbrojovka vyhradila číselnou řadu začínající číslem 250 026 (prvních 25 kusů byly předsériové vz. 37). Cena uvedená v objednávce činila 270 Kč za kus.

Tragické události 15. března 1939 znamenaly konec nadějí, že nová pistole bude předána armádě. Ta byla ostatně vzápětí rozpuštěna, ochranu Protektorátu Čechy a Morava "velkoryse" vzala na svá bedra Hitlerova Wehrmacht. Okupační správa přirozeně neměla žádný zájem na zastavení slibně se rozbíhající sériové produkce, a tak se ČZ vz. 38 ocitla na soupisu kořistních zbraní předaných německé branné mocí. Pod označením Pistole 39 (t) (=tschechisch) převzaly okupační orgány do konce roku 1939 všech 41 000 vyrobených kusů
Rozborka a technické zhodnocení

Zcela v duchu konstruktérského záměru udělat pistoli z uživatelského hlediska co nejjednodušší, je rozborka a sborka pistole vz. 38 jednoduchost sama. Začíná vyjmutím zásobníku, stažením závěru do zadní úvrati a vizuální kontrolou nábojové komory. Po vypuštění závěru do přední polohy je třeba stlačit rozborkové šoupátko nad spouští směrem dopředu. Poté se závěr i s hlavní vyklopí vzhůru a závěr se stáhne s hlavně. Tím je základní rozborka ukončena, sborka probíhá v opačném pořadí.
Na první pohled je zřejmé jediné úskalí této procedury: z konstrukčního hlediska není stažení závěru do zadní úvrati k rozborce nezbytné. Pistoli lze tudíž v případě opomenutí rozebrat s nábojem v komoře, což bývá jeden z jejích nejčastěji kritizovaných prvků. Skutečnost je ovšem taková, že vzhledem k inerčnímu úderníku (kratšímu než jeho dutina v závěru) a spoušťovému ústrojí DAO je riziko neúmyslného výstřelu při rozborce minimální. V pistoli jednoduše není energie, jež by dokázala iniciovat zápalku náboje. Při stahování závěru s hlavně v poslední fázi rozborky pak bude případný zapomenutý náboj z komory vyhozen.
Přes určité nedostatky, dané především použitým střelivem, byla pistole vz. 38 ve své době nesmírně pokrokovou konstrukcí. Z uživatelského hlediska některými prvky předběhla svou dobu o dlouhou řadu let, služební pistole s DAO spouští se začaly pozvolna prosazovat až na samém konci 20. století. Osvědčila se jako mimořádně spolehlivá a odolná zbraň, vhodná pro polní službu - částečně zásluhou velmi kvalitního zpracování a propracovaného tolerančního systému České zbrojovky, zajišťujícího 100 % zaměnitelnost součástek u vojenských zbraní. Jejím největším handicapem zřejmě zůstává použitý náboj o relativně nízkém výkonu (ve srovnání s nejběžnější služební ráží 9mm Parabellum).
info: autor Martin Hessler
Copyright © 2021 Zbrane-machacek. Powered by Zen Cart